• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018

P o z v á n k a

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta, ktoré sa uskutoční dňa 09. decembra 2018 (nedeľa) o 17:00 h. v kultúrnom stredisku s týmto programom:

1. Úvodné náležitosti:

 • otvorenie zasadnutia,
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 • príhovor doterajšieho starostu,
 • oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce,
 • zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou obce,
 • vystúpenie novozvolenej starostky obce.

2. Schválenie programu zasadnutia.

3. Určenie platu starostky obce.

4. Rôzne.

5. Záver.

V Slanskej Hute, 03.12.2018                           Daniel Stančik, starosta obce

Zoznam aktualít

OZNAM - VSD
OZNAM - ZŠ Slanec
Oznam - podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Oznam o školení a čerpaní dovolenky
Zvozový kalendár na rok 2020
Výzva na výrub stromov
Africký mor ošípaných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Úradné hodiny OÚ počas sviatkov
1 2 3 4 [>]