• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Dôležité telefónne čísla

Dôležité telefónne čísla

Záchranný systém:.............................................................................112

Polícia:.................................................................................................158

Obv. oddelenie PZ Bohdanovce:.......................................................055/6941 203

Záchranná zdravotná služba:...........................................................155

Hasiči:..................................................................................................150

Obecný úrad Slanská Huta:..............................................................055/6968 342

Starosta obce:.....................................................................................0911 274982

Zdravotné stredisko Slanec:

- pre deti a dorast:..............................................................................055/6968 212

- pre dospelých:..................................................................................055/6968 213

Zubná ambulancia Slanec:................................................................055/6968 107

Lekáreň Slanec:..................................................................................055/6968 110

Matričný úrad Slanec:.......................................................................055/6968 595

Pošta Slanec:.......................................................................................055/6968 295

Východoslovenská energetika (hlásenie porúch):............................0800 123332

Ohlasovňa porúch telefónov:.............................................................12 129

Informácie o telefónnych číslach:......................................................1181

Technik požiarnej ochrany:...............................................................0905 304798

Veterinárny lekár – Bidovce:.............................................................055/6965 232

Poruchy – internetová sieť:................................................................0907 761741