• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Mapový portál

Mapový portál Geosense

Mapový portál používajú zamestnanci úradov v každodennej praxi. Jedná sa o plne internetový geoinformačný systém, ktorý slúži pre zobrazenie, evidenciu a editáciu mapových podkladov, ako sú územné a regulačné plány, inžinierske siete, jednotlivé pasporty či body záujmu. Pomocou mapového portálu možno ľahko pristúpiť k údajom z katastra nehnuteľností (informáciám o budovách, pozemkoch a ich vlastníkoch) a to výberom či filtrovaním podľa rôznych kritérií.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o výkonné internetové riešenie, ktoré je súčasťou vyspelých webových stránok obcí, tak mapový portál využívajú aj občania za účelom získavania informácií (v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).

Hlavné výhody Mapového portálu:

◾Základná verzia Geosense Mapový portál ŠTART je úplne ZADARMO

◾Jedná sa o plne online riešenie (potrebujete len internet)

◾Portál je jednoduchý na ovládanie (intuitívne ovládanie bez nutnosti školenia)

◾Počet prístupov a užívateľov nie je obmedzený (žiadne licencie systému, elektronické kľúče)   

◾ Nulový čas implementácie (nevyžaduje inštalovať žiadny softvér ani dáta)

◾ Funguje okamžite od prvého dňa

◾Portál možno sprístupniť aj verejnosti na internetových stránkach obcí 

◾Portál slúži nielen pre správu obce, ale aj pre prezentáciu a publikáciu informácií navonok

◾Vďaka editačným funkciám umožňuje vlastnú tvorbu pasportov, ich editáciu a aktualizáciu

Veríme, že spustením mapového portálu sa nám podarilo vylepšiť informovanosť obyvateľov a skvalitniť služby, ktoré poskytujeme Vám, návštevníkom našej webovej stránky.

Mapový portál nájdete na:

http://geosense.sk/geoportal/slanska-huta/?ng=cs&zoom=3&lat=6207006.13937&lon=2389105.43578&layers=TB0FFFFFFFFFFFFFFTFFFFF000FFFFFFTTT

Mapový portál katastra nehnuteľností GKÚ

Testovaciu prevádzku aplikácie Mapový portál nájdete na:

http://mapka.gku.sk/mapovyportal/?basemap=streets&zoom=12&lng=21.4644&lat=48.5991#/parcelsc(100750366)/detail?highlight=true