• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Šikovní obyvatelia

V tejto rubrike budeme postupne predstavovať ľudí žijúcich v našej obci, ktorí sú určitým spôsobom výnimoční. Či už svojimi schopnosťami, zručnosťou, šikovnými rukami alebo svojou pôsobnosťou v obci.

==============================================================================================

p. Vendelín FOGARAŠ

Pán Vendelín Fogaraš sa narodil dňa 18.05.1940, žije v obci Slanská Huta.

V rokoch 1954 - 1957 študoval na OÚSPZ vo Svite, odbor strojný zámočník pre opravu strojárenských zariadení a cestných strojov. V rokoch 1957 - 1998 pracoval v Cestných stavbách Košice, kde zastával viacero funkcií: strojník obaľovacej súpravy, majster obaľovacej súpravy a neskôr ako stavbyvedúci špecializácia Živičné práce. Od roku 1998 je dôchodcom

Pre rozvoj Dobrovoľnej požiarnej ochrany vykonával, resp. vykonáva tieto funkcie:

 • v rokoch 1962 - 2002 bol predsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Slanskej Hute
 • od roku 1972 doteraz je predsedom Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Košice - okolie
 • od roku 2002 doteraz je predsedom Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Košice
 • v rokoch 1987 - 1997 bol viceprezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
 • v rokoch 1997 - 2002 bol prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
 • od roku 2002 doteraz je viceprezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta, na návrh starostu obce Slanská Huta, uznesením č. G/02/2014 zo dňa 14.08.2014 navrhlo p. Vendelína Fogaraša na verejné ocenenie Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za významné výsledky a za mimoriadne zásluhy vo vzdelávacej, športovej a verejnoprospešnej činnosti.

Pán Vendelín Fogaraš takmer celý svoj život venoval rozvoju dobrovoľnej požiarnej ochrany nie len na území košického kraja, ale aj v rámci republiky.

Za tieto zásluhy bol dňa 24.10.2014 verejne ocenený Plaketou predsedu KSK. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p. Vladimír VEREB

Pán Vladimír Vereb sa narodil 28.05.1944 v Slanskej Hute, žije v obci Slanská Huta.

Po absolvovaní Stredného odborného učilišťa železničného v Košiciach pracoval v Rušňovom depe Košice, kde zastával viacero funkcií: vzduchár, zámočník a od roku 1993 ako majster dielne až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2003.

Už od svojej mladosti sa venoval rozvoju Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Členom Dobrovoľného hasičského zboru v Slanskej Hute sa stal v roku 1960. Počas svojho pôsobenia v radoch dobrovoľných hasičov pôsobil vo viacerých funkciách:

 • člen výboru DHZ Slanská Huta
 • člen Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Košice - okolie
 • člen Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Košice
 • člen výcvikového štábu okresu Košice - okolie
 • predseda sekcie rozhodcov pri Okresnom výbore Dobrovoľnej požiarnej ochrany Košice  - okolie
 • predseda ligovej komisie Dobrovoľnej požiarnej ochrany

V súčasnosti pracuje ako predseda revíznej komisie výboru DHZ v Slanskej Hute a ako pokladník okrsku Slanec.

Pán Vladimír Vereb sa takmer počas celého svojho života venuje rozvoju dobrovoľnej požiarnej ochrany nielen na území obce Slanská Huta, ale aj v rámci okresu Košice - okolie či košického kraja.

Za tieto zásluhy bol dňa 05.05.2010 prijatý prezidentom Slovenskej republiky, Ivanom Gašparovičom, ako jediný zástupca košického kraja, kde bol za dlhoročnú prácu v štruktúrach Dobrovoľnej požiarnej ochrany ocenený ako zaslúžilý člen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p. Andrej TOMČKO

Pán Andrej tomčko sa narodil 22. júla 1926, žije v obci Slanská Huta a je najstarších obyvateľom obce, v roku 2016 sa dožil krásneho životného jubileá - 90. narodenín.

Počas svojho života vyrobil množstvo drevených výrobkov, napr. poriská do rôznych náradí, košiská, rebríky... Je len málo domácností v obci Slanská Huta, ale aj v blízkom okolí, kde by ste nenašli jeho "diela". Je málo miest v chotári, kde nevstúpila jeho noha.

Je veľkým pamätníkom histórie, o čom svedčia aj návštevy novinárov.