• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - r. 2017

http://slanskahuta.sk/index.php?id=3&ni=140 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - r. 2016

http://www.slanskahuta.sk/index.php?id=3&ni=85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referendum - r. 2015

http://slanskahuta.sk.preview.xv1.carbon.4system.sk/index.php?id=3&ni=58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí - r. 2014

http://slanskahuta.sk.preview.xv1.carbon.4system.sk/index.php?id=3&ni=40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do Európskeho parlamentu - r. 2014

http://slanskahuta.sk.preview.xv1.carbon.4system.sk/index.php?id=3&ni=27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby prezidenta SR - r. 2014

http://slanskahuta.sk.preview.xv1.carbon.4system.sk/index.php?id=3&ni=18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - r. 2013

http://slanskahuta.sk.preview.xv1.carbon.4system.sk/index.php?id=3&ni=10