• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 05.03.2016

Súhrnné výsledky hlasovania za SR
 • Počet volebných okrskov: .......... 5 993
 • Počet a podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií: .......... 5 992  /  99,98 %
 • Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: .......... 4 426 760
 • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní a účasť: .......... 2 648 184  /  59,82 %
 • Počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: .......... 2 628 548  /  99,25 %
 • Počet a podiel voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: .......... 17 278  /  0,65 %
 • Počet a podiel platných hlasov spolu: .......... 2 607 750  /  98,56 %

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty

Názov politického subjektu, počet platných hlasov, podiel platných hlasov v %

 • Strana TIP, 18 845, 0,72
 • STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), 4 559, 0,17
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA), 287 611, 11,02
 • Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník, 1 998, 0,07
 • ŠANCA, 6 522, 0,25
 • SME RODINA - Boris Kollár, 172 860, 6,62
 • Strana zelených Slovenska, 17 541, 0,67
 • KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO, 1 777, 0,06
 • Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, 2 426, 0,09
 • VZDOR - strana práce, 3 182, 0,12
 • MOST - HÍD, 169 593, 6,50
 • Slovenská národná strana, 225 386, 8,64
 • Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia, 3 428, 0,13
 • Komunistická strana Slovenska, 16 278, 0,62
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, 6 938, 0,26
 • SMER - sociálna demokracia, 737 481, 28,28
 • Kresťanskodemokratické hnutie, 128 908, 4,94
 • Slovenská občianska koalícia, 21 785, 0,83
 • Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, 209 779, 8,04
 • #SIEŤ, 146 205, 5,60
 • Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, 105 495, 4,04
 • PRIAMA DEMOKRACIA, 3 595, 0,13
 • Sloboda a Solidarita, 315 558, 12,10

Počet získaných mandátov

 • SMER - sociálna demokracia ..... 49
 • Sloboda a Solidarita ..... 21
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) ..... 19
 • Slovenská národná strana ..... 15
 • Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko ..... 14
 • SME RODINA - Boris Kollár ..... 11
 • MOST - HÍD ..... 11
 • #SIEŤ ..... 10

Zoznam zvolených poslancov za jednotlivé politické subjekty

==============================================================================

Súhrnné výsledky hlasovania za obec Slanská Huta

 • Počet zapísaných voličov: ......... 190
 • Počet vydaných obálok: ......... 129
 • Účasť voličov v %: ......... 67,89
 • Počet odovzdaných obálok osobne: .......... 129
 • Počet zaslaných obálok z cudziny: .......... 0
 • Počet platných hlasov: .......... 129

Počet platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty

 • Strana TIP ... 0
 • STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) ... 0
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) ... 16
 • Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník ... 3
 • ŠANCA ... 0
 • SME RODINA - Boris Kollár ... 13
 • Strana zelených Slovenska ... 0
 • KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO ... 0
 • Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ... 0
 • VZDOR - strana práce ... 0
 • MOST - HÍD ... 3
 • Slovenská národná strana ... 9
 • Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia ... 0
 • Komunistická strana Slovenska ... 0
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ... 0
 • SMER - sociálna demokracia ... 30
 • Kresťanskodemokratické hnutie ... 17
 • Slovenská občianska koalícia ... 1
 • Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko ... 15
 • #SIEŤ ... 16
 • Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja ... 0
 • PRIAMA DEMOKRACIA ... 0
 • Sloboda a Solidarita ... 6

Počet získaných prednostných hlasov za politické subjekty, ktoré sa dostali do parlamentu

- SMER - sociálna demikracia

 • Robert Fico ... 21
 • Robert Kaliňák ... 20
 • Peter Pellegrini ... 7
 • Peter Kažimír ... 5
 • Marek Maďarič ... 1
 • Peter Žiga ... 2
 • Miroslav Lajčák ... 6
 • Richard Raši ... 7
 • Jana Laššáková ... 1
 • Vojtech Ferencz ... 1
 • Jozef Burian ... 2
 • Jozef Buček ... 3
 • František Petro ... 5
 • Andrea Žiaková ... 1

- OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)

 • Veronika Remišová ... 2
 • Alan Suchánek ... 1
 • Viera Dubačová ... 1
 • Marek Krajčí ... 1
 • Oto Žarnay ... 3
 • Miroslav Sopko ... 1
 • Daniel Lipšic ... 5
 • Peter Jurčovič ... 2
 • Ján Budaj ... 1
 • Igor Krafčík ... 1
 • Peter Hubáček ... 1
 • Ján Mičovský ... 1
 • Martin Fecko ... 1
 • Jozef Viskupič ... 2
 • Erika Jurinová ... 3
 • Igor Matovič ... 9

- SIEŤ

 • Radoslav Procházka ... 4
 • Katarína Macháčková ... 1
 • Andrej Hrnčiar ... 1
 • Miroslav Beblavý ... 3
 • Eduard Adamčík ... 4
 • Alena Bašistová ... 3
 • Martin Kapitulík ... 1
 • Jozef Konkoly ... 4
 • Martin Ďurišin ... 2
 • Radoslav Dlugoš ... 1
 • Ján Maník ... 1
 • Martin Červenka ... 1
 • Ivan Černega ... 1
 • Ján Ohorčák ... 2
 • Juraj Valentovič ... 1
 • Silvia Žeňuchová ... 2

- Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

 • Marian Kotleba ... 11
 • Martin Beluský ... 1
 • Rastislav Schlosár ... 1
 • Juraj Kolesár ... 4
 • Stanislav Drobný ... 1
 • Peter Kulič ... 1
 • Marek Ďurán ... 1
 • Martin Baltes ... 1
 • Anton Čekan ... 1
 • Stanislav Lakata ... 1
 • Juraj Brandajský ... 1
 • Andrea Brehová ... 1
 • Marián Magát ... 1
 • Jozef Koňa ... 3

- SME RODINA - Boris Kollár

 • Boris Kollár ... 10
 • Milan Krajniak ... 1
 • Martina Šimkovičová ... 2
 • Petra Krištúfková ... 1
 • Zuzana Šebová ... 2
 • Filip Mlynarčík ... 1
 • Roman Šmida ... 1
 • Eva Hudecová ... 2
 • Róbert Mamčak ... 1
 • Július Chovanec ... 1
 • Viliam Kandra ... 2
 • Marek Daniš ... 1
 • Ondrej Štefik ... 1

- Slovenská národná strana

 • Andrej Danko ... 6
 • Jaroslav Paška ... 1
 • Eva Smolíková ... 1
 • Stanislav Kmec ... 1
 • Jaroslav Regec ... 1
 • Karol Farkašovský ... 1
 • Miroslav Škvarek ... 1
 • Júlia Kollárová ... 3
 • Martin Pastirik ... 1
 • Eduard Markovič ... 1
 • Pavol Goriščák ... 1
 • Miroslav Brincko ... 1

- Sloboda a Solidarita

 • Richard Sulík ... 4
 • Ľubomír Galko ... 1
 • Jana Kiššová ... 3
 • Jozef Mihál ... 1
 • Lucia Nicholsonová ... 2
 • Natália Bláhová ... 2
 • Renáta Kaščáková ... 2
 • Anna Paľovová ... 1
 • Juraj Jevin ... 1

- MOST - HÍD

 • Béla Bugár ... 1

==============================================================================

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je:

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),
 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Elektronická adresa obce na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: starosta@slanskahuta.sk

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.

Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

 • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

starosta@slanskahuta.sk

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke: www.minv.sk/?volby-nrsr

Zoznam aktualít

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
Regionálna veterinárna a potravinová správa - upozornenie
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slanská Huta
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Oznámenie o zastvení predaja mlieka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznam - MUDr. Marciová
Oznámenie o čerpaní dovolenky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 ... 20 [>]