Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výmena okien na budove obecného úradu a kult. strediska 2009

 09.07.2019

Obec v roku 2009 obdržala dotáciu z Ministerstva financií SR v čiastke 5 000 eur. Účelovovo viazané finančné prostriedky boli použité na výmenu drevených okien za plastové v objekte obecného úradu a kultúrneho strediska. Celková čiastka použitá na uvedenú akciu bola vo výške 6 341 eur.

Rekonštrukcia kultúrneho strediska
Získaním finančnej dotácie od predsedu Národej rady SR v kombinácií s vlastnými finančnými prostreidkami obec začala realizovať prestavbu kultúrneho strediska. Z dvoch doterajších miestností nám vybúraním priečky vznikla jedna veľká spoločenská sála s kapacitou asi 90 miest. Rekonštrukcia objektu zahŕňala tieto činnosti: výmena elektroinštalačného vedenia, nové vnútorné omietky, výmena podláh, zateplenie a obnova stropu, výmena vykurovacích telies, výmena osvetľovacích telies, výmena vstupných dverí ...
Realizáciou projektu obec získala dôstojné miesto na uskutočňovanie rôzných spoločenských a rodinných akcií. Celkové investičné náklady vynaložené na projekt boli vo výške 12 867,47 eur.  

1 2 3 4 >