Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výstavba multifunkčného športoviska 2012

 09.07.2019

Obec na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. podala projekt pre výstavbu multifunkčného športoviska v areáli za budovou obecného úradu a kultúrneho strediska. 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory z fondov EÚ, rozhodla dňa 21.7.2011 o pridelení nenávratného finančného príspevku pre projekt Výstavba multifunkčného športoviska v obci Slanská Huta vo výške 34 730 Eur. Celkové investičné náklady: 41 678,40 Eur. Po náročných prácach, ktoré realizovala firma MARO, s.r.o. Sučany, dňa 03.07.2012 bola riadiacim orgánom vykonaná kontrola vynaložených oprávnených nákladov projektu. Po tomto úkone bol projekt úspešne ukončený.

1 2 3 4 >