SlovenskýEnglish
 •  
 •  
 •  

Natur-pack

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Plasty
  03. AUG 2024
  Sobota
 • Papier
  07. SEP 2024
  Sobota
 • Sklo
  14. SEP 2024
  Sobota
SLANSKÁ HUTA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC SLANSKÁ HUTA

Prvú písomnú zmienku o Slanskej Hute poznáme z roku 1772. V tom čase to však ešte nebola samostatná obec, ale kolónia želiarov, ktorí boli robotníkmi v miestnej sklárskej hute. Tá bola vo vlastníctve grófskeho rodu Forgách. V roku 1869 tu žilo 279 obyvateľov. Kolónia patrila k blízkej obci Nový Salaš a osamostatnila sa až v roku 1880, kedy tu žilo 237 obyvateľov. Obec Slanská Huta majetkovo patrila k panstvu Slanec. Administratívne bola v rokoch 1850 – 1939 súčasťou slúžnovského okresu Ždaňa. V roku 1828 stálo v Slanskej Hute 39 domov, v ktorých žilo 280 obyvateľov. V tom čase už začal prevažovať poľnohospodársky a lesohospodársky charakter kolónie. Za I. ČSR po podpísaní Viedenskej arbitráže, ostala Slanská Huta súčasťou Československa.