SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Príroda

Obec Slanská Huta sa nachádza v Košickom kraji v juhovýchodnej časti okresu Košice-okolie v Slanských vrchoch, v členitom teréne. Atraktívne prírodné prostredie má značný rozvojový potenciál vo vzťahu ku Košiciam, (vzdialenosť 27km) najmä čo sa týka rozvoja bývania a rekreačných aktivít, ale aj k bližiemu okoliu - rekreačné využitie jazera Izra a sezónny priechod do Maďarska. Kataster obce s rozlohou 1416,7 ha leží v južnej časti Slanských vrchov v odlesnenej eróznej kotline potoka Terebľa vo výške 275-750 m n.m. so stredom obce v 460 m n.m. V juhovýchodnej časti je v poli kruhových zosuvov jazero Izra s rozlohou 3,7 ha. Podnebie je mierne vlhké a mierne teplé. Celé katastrálne územie je pahorkatinové, pôda hnedá, ílovitá kamenistá. V poraste lesov sa v prevažnej miere vyskytujú duby a buky. Pozdĺž potokov sa tiahnu najmä pásma vŕb a vtáčieho hlohu. Do katastra obce zasahuje chránené územie Malý Milič so skalnými stenami a sutami. Vyskytujú sa tu lesné spoločenstvá dubovo-bukové. Predmetom ochrany sú aj rôzne druhy vtáctva, ktoré tu hniezdia.

Do katastra obce patria rezervácie Veľký Milič, Malý Milič a Malá Izra, tiež jazero Izra. Nad obcou prechádza červená medzinárodná turistická trasa EB, ktorá vedie z Čiech cez Slovensko, smeruje do Poľska, opäť sa vracia na naše územie a pokračuje do Maďarska. Priamo cez dedinu prechádza zelená i žltá turistická značka, obe vedú juhovýchodným smerom k jazeru Izra a západným smerom do obce Skároš.

V katastri obce začína cezhraničná cykloturistická trasa, ktorá na slovenskej strane má tri cykloturistické vetvy, a to: Slanská Huta - jazero Izra - štátna hranica (Pusztafalu), Brezina - štátna hranica (Pusztafalu) a Byšta - štátna hranica (Fuzerkajata). Zo štátnej hranice sa trasy napájajú na maďarskú sieť cyklotrás. Bližšie informácie na www.cykloturistickatrasa.sk

Krajinnoekologický plán obce Slanská Huta nájdete v zložke DOKUMENTY.

Užitočné informácie nájdete na: