Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cirkev

Rímskokatolícky farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad sa nachádza v obci Slanec.

Adresa: Hlavná 49/102, 044 17  Slanec

Telefón: 055 / 6966 944

Filiálky patriace pod farský úrad: Slanská Huta, Nový Salaš, Slanec, Slančík, Slanské Nové Mesto.

Sv. omše

 18. nedeľa    1.8.2021

spoveď

omša

poznámka

úmysel sv. omše

Pondelok

2.8.

Slančík

17.30

18.30

Regina – zdravie a B. pomoc

PB

Utorok

3.8.

Sl. Huta

17.30

18.30

  16:30 - chorí

+ z rod. Novotnej a Hrišovej

PB

Streda

4.8.

N. Mesto

17.30

18.30

+ František Cily

PB

Slanec

17.30

18.30

+ Júlia - výročná

JK

Štvrtok

5.8.

N. Salaš

17.30

18.30

     16:30 - chorí

+ Štefan Čirip

JK

Piatok

6.8.

Slanec

17.30

18.30

+ Margita a Pavol

PB

Slančík

17.30

18.30

+ Štefan, Mária, Štefánia

JK

Sobota

7.8.

Slanec

18.00

18.30

ZaBP pre členky sv. ruženca

PB

Nedeľa

     8.8.

N. Mesto

   

   08.00

+ František Cily

JK

Slančík

    09.15

Rod. Marušákova - B. požehnanie

JK

Sl. Huta

     09.15

+ Helena Škapincová

PB

N. Salaš

   10.30

Rod. Brečkova – ZaBP, ochr. PM

  PB

                                  Ohlášky: Štefan Novotný, syn Jaroslava a Márie r. Repkovej, bývajúci v Košiciach

                   a Klára Sztachová, dcéra Róberta a Dariny r. Jančišinovej, bývajúca v Slančíku, ohlasujú  sa po prvýkrát.

                       Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov.

                       Informácie pre obe miesta:

  • Podmienka účasti

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou v prípade jednodávkovej vakcíny).

  • Registrácia

- OSÔB: stretnutia sa budú môcť zúčastniť tí, ktorí sa VOPRED zaregistrujú do celonárodného systému. Registrácia by sa mala spustiť 1. augusta 2021 do naplnenia kapacity miest stretnutí.

Linky pre registráciu budú zverejnené na stránke: navstevapapeza.sk

  • Dobrovoľníctvo

Podujatie takéhoto charakteru sa nezaobíde bez ochotných dobrovoľníkov. Prosíme o pomoc s náborom a oslovovaním dobrovoľníkov a zároveň o súčinnosť, ak budeme potrebovať overiť, či daná prihlásená osoba je schopná a dôveryhodná pre danú službu.

  Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, +421 948 246 033