Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cirkev

Rímskokatolícky farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad sa nachádza v obci Slanec.

Adresa: Hlavná 49/102, 044 17  Slanec

Telefón: 055 / 6966 944

Filiálky patriace pod farský úrad: Slanská Huta, Nový Salaš, Slanec, Slančík, Slanské Nové Mesto.

Sväté omše:

24.  NeDEĽA  13.9.2020

spoveď

omša

poznámka

úmysel sv. omše

Pondelok

14.9.

N. Salaš

17.00

17.30

 Povýšenie      Sv. Kríža

 MR

Sl. Huta

18.30

 MR

Slančík

18.00

18.30

+ z rodiny Belišovej

PB

Utorok

15.9.

N. Mesto

8.00

Sedem-bolestná

P. Mária

Rod. Babjakova – B.P.

 MR

Sl. Huta

9.15

Róbert, Valika a deti – B.P.

PH

Slančík

9.15

Milan s rodinou – B.P.

 MR

N. Salaš

10.30

+ kňazi a rehoľ. sestry z farnosti

PH

Slanec

10.30

Petra s rodinou zdr. a Božie pož.

PB

Streda

16.9.

N. Mesto

18.00

18.30

Andrej Diheneščík – Z. a B.P.

PB

Štvrtok

17.9.

N. Salaš

18.00

18.30

+ z r. Škapincovej a Fogarašovej

PB

Piatok

18.9.

Slanec

17.30

18.30

+ Iveta – 1. výročie

PB

Sobota

19.9.

Slančík

18.00

18.30

+ Andrej Lonščák

PB

Nedeľa

20.9.

N. Mesto

09.00

Andrej Hajduk – zdravie a B.P.

PH

N. Salaš

09.00

Ľudmila Dibďaková – 15 rokov

PB

Sl. Huta

10.30

Milan, Marta, deti a vnúčatá - B.P.

PB

Slanec

10.30

Za veriacich

  PH

             Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

             Na budúcu nedeľu po svätých omšiach sa uskutoční charitatívny predaj výrobkov rodín v núdzi, ktorý organizuje   občianske združenie Maják nádeje z Košíc. Kúpou výrobkov podporíte chudobné rodiny s deťmi, ktoré tieto výrobky vyrábajú. Za Vašu pomoc  vopred ďakujeme.

               Prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v piatok po sv. omši v Slanci, ktorá bude o 18.30.