Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cirkev

Rímskokatolícky farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad sa nachádza v obci Slanec.

Adresa: Hlavná 49/102, 044 17  Slanec

Telefón: 055 / 6966 944

Filiálky patriace pod farský úrad: Slanská Huta, Nový Salaš, Slanec, Slančík, Slanské Nové Mesto.

29. nedeľa   17.10.2021

spoveď

omša

poznámka

úmysel sv. omše

Pondelok

18.10.

Slančík

17.30

18:00

R. Kažimírova, Sendreiova, Novotná - BP

PB

Utorok

19.10.

Sl. Huta

17.30

18.00

+ Tomáš, Mária, Tomáš

JK

Slanec

17.30

18.00

+ Margita, Ján, Alžbeta

PB

Streda

20.10.

N. Mesto

17.30

18:00

+ Irena, Zdenko, Magdaléna

JK

Štvrtok

21.10.

N. Salaš

17.30

18:00

+ Milan Hrehač

PB

Piatok

22.10.

Slanec

17.30

18.00

+ Michal a Terézia

JK

Sobota

23.10.

Slanec

17.30

18.00

Za veriacich

JK

Nedeľa              

24.10.

Slančík

09.15

Jozef a Mária  s rod.– BP a pomoc

JK

Sl. Huta

09.15

+ Imrich, Ondrej, Margita

PB

N. Salaš

10.30

Ján Michalko – 18 r. ZaBP, ochr. PM

PB

N. Mesto

10.30

+ Michal Myca

JK

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie, tohoročná bude venovaná africkému štátu Keňa.

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori
a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.

Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť
a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová "spoločenstvo, spoluúčasť a misia" podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista.

Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého!

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej stránke...). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy.

Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme!

Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.