Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cirkev

Rímskokatolícky farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad sa nachádza v obci Slanec.

Adresa: Hlavná 49/102, 044 17  Slanec

Telefón: 055 / 6966 944

Filiálky patriace pod farský úrad: Slanská Huta, Nový Salaš, Slanec, Slančík, Slanské Nové Mesto.

5.   VEĽKONOČNÁ    nedeľa   15.5.2022

spoveď

omša

poznámka

úmysel sv. omše

Pondelok

16.5.

Slančík

18.00

18.30

+ Imrich, Štefan, Michal, Mária

JK

Utorok

17.5.

Sl. Huta

18.00

18.30

+ Ignác, Alžbeta Krištofoví a ich rodičia

JK

Slanec

18.00

18.30

+ Jana Matová

PB

+ Anton

FH

Streda

 18.5.

N. Mesto

18.00

18.30

+ František a Mária Topolčanioví

JK

Štvrtok

 19.5.

N. Salaš

18.00

    18.30

Ondrej a Mária Štulleroví, Anna Zeherová

PB

Piatok

20.5.

Slanec

17.30

       18.30

+ Emil

PB

Sobota

21.5.

Slanec

18.00

18.30

Za veriacich

JK

Nedeľa

22.5.

Slančík

     08.00

Rod. Bačova – Z. a B. pomoc

JK

N. Salaš

     09.15

6. veľkonočná nedeľa

 1. sv. prijímanie

Za dobrodincov

JK

N. Mesto

     09.15

Iveta Jakabová – ZaBP – 60 r.

PB

Sl. Huta

10.30

+ Vincent a Štefan Takáčoví

JK

Slanec

    10.30

Za prvoprijímajúce deti

PB

Ohlášky: Dominik Antolík, syn Jozefa a Beáty rod. Mantičovej, bývajúci v Kalši

      a Jana Víglaská, dcéra Petra a Jany rod. Perúnovej, bývajúca v N. Salaši, ohlasujú sa 1. krát.

Prvoprijímajúce deti a ich rodičia sa môžu vyspovedať už počas týždňa a tiež v sobotu od 9.00 do 9.30 v Slanci V piatok po sv. omši v Slanci bude nácvik na l. sv. prijímanie.