SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Projekty / Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho strediska 2010 - foto

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Názov Popis Dátum
"Zmeny a doplnky č. 3/2023 Územného plánu obce Skároš" "Zmeny a doplnky č. 3/2023 Územného plánu obce Skároš" - oznámenie o strategickom dokumente 25.01.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou. Oznámenie o začatí stavebného konania podľa §61 stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ustanovení zák. č. 71/1967 Zb. 24.01.2024
Rozhodnutie Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Optický prepoj Slanská Huta - Nový Salaš" 23.01.2024
Názov projektu - "WIFI pre TEBA II" Oznámenie o realizácií projektu. 03.01.2024
Informačná tabuľa - Projekt : "WIFI pre Teba II" Vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov a návštevníkov obce na verejných priestranstvách v obci. 03.01.2024
Oznámenie o začatí územného stavebného konania podľa § 36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov . Verejná vyhláška - "Optický prepoj Slanská Huta - Nový Salaš" 15.11.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 - záverečné stanovisko Úradný list 06.11.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 - záverečné stanovisko Záverečné stanovisko 06.11.2023
Informačná tabuľa - Projekt - "Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta" Projekt - "Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta" 09.10.2023
Generované portálom Uradne.sk