SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Vnútorná správa

 23.08.2022

VNÚTORNÁ SPRÁVA  
Poplatok za: Cena poplatku: 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

2€
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20€
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70€
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincam 35€
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70€
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200€
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200€

Zmena:

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

3€
b) priezviska maloletých detí 33€
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100€
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700€

b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu:

1. do 15 roku

100€

2. od 15 do 18 rokov

150€

Zoznam aktualít: