SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Názov Popis Dátum
NÁVRH - Záverečný účet obce Slanská Huta za rok 2023 NÁVRH - Záverečný účet obce Slanská Huta za rok 2023 21.05.2024
Komunitný plán sociálnych služieb Komunitný plán sociálnych služieb 21.05.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č.8 Brezina. 13.05.2024
Informácia o strategickom dokumente - "Zlepšenie kvality ovzdušia" Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 13.05.2024
"Zmeny a doplnky č. 3/2023 Územného plánu obce Skároš" "Zmeny a doplnky č. 3/2023 Územného plánu obce Skároš" - oznámenie o strategickom dokumente 25.01.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou. Oznámenie o začatí stavebného konania podľa §61 stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ustanovení zák. č. 71/1967 Zb. 24.01.2024
Rozhodnutie Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Optický prepoj Slanská Huta - Nový Salaš" 23.01.2024
Názov projektu - "WIFI pre TEBA II" Oznámenie o realizácií projektu. 03.01.2024
Generované portálom Uradne.sk