SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška Verejná vyhláška - Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Č. 8 Brezina. 14.06.2024
Uzávierka cesty Povolenie uzávierky na ceste č. III/3372 v úseku Slanec - Slančík 12.06.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu - zmena klímy Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 12.06.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu - cykloturistika Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 12.06.2024
Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č.02 Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č.02 - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko. 06.06.2024
Komunitný plán sociálnych služieb Komunitný plán sociálnych služieb 21.05.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č.8 Brezina. 13.05.2024
Informácia o strategickom dokumente - "Zlepšenie kvality ovzdušia" Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 13.05.2024
Generované portálom Uradne.sk