SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Vzdanie sa mandátu poslanca OZ - oznámenie

 07.07.2023

OBEC SLANSKÁ HUTA

Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanec, IČO: 00691330 DIČ: 2021261418

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka

     Podľa §192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Slanská Huta.

     Mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Slanská Huta uvoľnil zvolený poslanec Lukáš Jeseňák a to  písomne do podateľne obecného úradu Slanská Huta dňa 26.06.2023 z dôvodu nezlučiteľnosti jeho pracovných povinností s výkonom poslanca OZ.

     Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Slanskej Hute o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 29.10.2022, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva po voľbe žrebom, uskutočnenej volebnou komisiou dňa 06.07.2023 stal pán Marián Kolesár.

     Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle §25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí OZ.

     Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje §192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     V Slanskej Hute, dňa 07.07.2023

                                                                                                                 Martina Urbanová                                                                           

                                                                                             starostka obce Slanská Huta                                                    


1 2 3 4 >