SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Úprava vodného toku

 09.07.2019

V mesiacoch október a november obec v spolupráci so spoločnosťou Lesy SR, š.p. zrealizovala úpravu drobného vodného toku v úseku od hornej hrádze v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva po vodnú nádrž (hať). Tento úsek vodného toku má obec v dlhodobom bezplatnom nájme. Súčasťou prác bol plánovaný výrub starých drevín a vyčistenie koryta vodného toku. Tieto práce pomôžu pri projekte, ktorý má obec v súčasnosti rozpracovaný. Ide o komplexnú rekonštrukciu dolnej hrádze (vyčistenie a prehĺbenie vodnej plochy, výstavba novej betónovej hrádze a úprava okolia s vybudovaním oddychovej zóny).


1 2 3 >