SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Zhrnutie investičných projektov za obdobie r. 2007 - 2018

 09.07.2019

 • Rekonštrukcia domu smútku - zakúpenie interiérového vybavemia: 5.030 €
 • Výstavba náučného turistického chodníka: 2.330 €
 • Výmena okien - obecný úrad a kultúrne stredisko: 6.341 €
 • Rekonštrukcia kultúrneho strediska: 12.867,47 €
 • Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu: 2.811 €
 • Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho strediska: 10.000 €
 • Rekonštrukcia soc. zariadení - obecný úrad a kultúrne stredisko: 3.647,50 €
 • Výstavba multifunkčného športoviska: 41.678,40 €
 • Rekonštrukcia detského ihriska: 3.850 €
 • Výstavba trafostanice - bytový dom 8 BJ: 3.700 €
 • Výstavba bytového domu - 8 BJ: 325.867,99 €
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií: 15.799,99 €
 • Rekonštrukcia spoločných priestorov - obecný úrad a kultúrne stredisko: 2.499 €
 • Výstavba spevnených plôch - parkovísk: 1.836 €
 • Rekonštrukcia trafostanice - bytový dom 6 BJ: 2.436 €
 • Výstavba bytového domu - 6 BJ: 247.681,92 €
 • Výstavba cezhraničnej cyklotrasy: 516.923 €
 • Revitalizácia zberného miesta odpadov: 1.260 €
 • Úprava verejných priestranstiev - obecný park: 40.114,03 €
 • Výsadba zelene v parku: 236 €
 • Zakúpenie interiérového vybavenia kult. strediska: 2.625 €
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia: 29.100 €
 • Výstavba cyklotrasy Slanská Huta - Slanec: 0 €
 • Úprava vodného toku: 0 €
 • Modernizácia miestneho rozhlasu: 8.350 €
 • Obnova oddychových zón - autobusové zastávky: 5.074,74 €
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií: 1.620 €
 • Modernizácia hasičskej zbrojnice: 29.705,56 €
 • Výstavba detského ihriska: 9.939 €
 • Rekonštrukcia domu smútku: 119.078,44 €
SPOLU: .................................................. 1.452.402,04 EUR

1 2 3 >